Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: Retalls de vida. Dietari 2 (2015-2018)

Per Joan Barceló i Coll
 

En aquest segon volum del dietari, Retalls de vida, Joan Barceló i Coll continua, al pas dels anys i dels temps, donant-nos la seva visió del tràfec diari dels fets i de les diverses situacions viscudes. A l’igual que en el volum anterior destaca una reflexió serena i ponderada, la visió crítica i una aproximació amarada d’humanisme, amb un empelt poderós de desig impel·lent per a la regeneració del país i el benestar general. Com és habitual en ell, l’estil és ple de vivacitat i de gran riquesa expressiva. El lector hi trobarà el patiment i el goig, amb una descripció precisa del seu pensament. És d’especial esment la visió de la societat actual, tan plena de contradiccions, i el seguiment del curs canviant dels esdeveniments. No debades, en el fons de les elucubracions sempre hi sura la catarsis i un afany de millora i perfecció.

.
.

.
 

 

© 1ª Edició  (març 2023) 
per a Editorial Sunya
388 pàgines

ISBN:  978-84-126781-3-0
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
20 euros, versió impresa
 
9 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç