Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: Assaig sobre la incertesa

Per Josep M. Calaf i Rāfols

El llibre Assaig sobre la incertesa pretén ser un assaig exposat de forma cronolōgica de temors, pensaments i dubtes, escrit ini-cialment, amb motiu de patir una malaltia greu, que amb mala sort, em podria portar al cementiri. A aquesta inquietud cal su-mar-hi el desplegament de la pandčmia de la Covid que, al co-menįament, la vaig viure com una plaga bíblica d’abast mun-dial; un autčntic cataclisme, la civilitzaciķ tal com la coneixia anava a mal borrās.
 
 
 

 

© 1ª Edició  (setembre 2023) 
per a Editorial Sunya
212 pàgines

ISBN:  978-84-127132-3-7
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
16 euros, versió impresa
 
7 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcciķ:

 

B. Altres opcions:
  versiķ impresa a través de
lulu en aquest enllaį

 
  versiķ e-book a través de lulu en aquest enllaį