Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: Ha guanyat Hobbes, i a més amb una metàfora falsa

Per Albert Ribas Massana

“Ha guanyat Hobbes, i a més amb una metàfora falsa” és el títol del primer dels assaigs aquí recollits. Ve a ser una crítica del seu conegut lema ‘l’home és un llop per a l’home’. D’aquí en surt un fil que pot recórrer altres articles, però no tots. S’hi troben vint-i-quatre assaigs. En diem assaig, però en el sentit més primigeni d’intent, d’indagació. Les temàtiques tractades són aquestes: polítiques, ampliades a referències econòmiques i filosòfiques; altres més estrictament filosòfiques, en general amb referències científiques; i alguns temes més específics com els referits a l’infinit, una crítica a la metodologia, o sobre el nihilisme.
 
 
 

 

© 2ª Edició  (juny 2023) 
per a Editorial Sunya
280 pàgines

ISBN:  978-84-127132-1-3
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
20 euros, versió impresa
 
7 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç