Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: El cas d'en Cosme Monroig

Per Cati Bordoy

Arriba, a la ciutat de Manacor l’inspector Carles, que, conjuntament amb en Pere, policia local de l’esmentat municipi, treballen la investigació de la mort sobtada d’un placer, aparentment de causes naturals. El poble i, sobretot l’àmbit dels placers, queda desconcertat amb el succeït, i més quan es veu molta de gent implicada, que fa difícil la investigació que al principi pareix una ximplesa. La narració descriu diferents indrets de Manacor, i variats ambients. Sobretot, exalta l’atmosfera de la plaça i els seus integrants, la màfia tant dins el joc com dins la política i la policia, dels anys vuitanta-noranta. Res pareix ser el què és. L’intriga acompanya en tot moment la història i les vides quotidianes i tan diverses d’en Carles i d’en Pere, que fan estar al lector pendent del context que no deixa mai de sorprendre.
 
 
 

 

© 1ª Edició  (octubre 2023) 
per a Editorial Sunya
124 pàgines

ISBN:  978-84-127132-5-1
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
12 euros, versió impresa
 
5 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç