Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: Dones, recull de contes

Per Núria Comas Fornaguera

Us ofereixo aquest recull que aplega relats amb la dona com a protagonista, tot i que no vol ser un ideari feminista.
Els sentiments, les emocions, la realitat quotidiana i la fantasia, es barregen per a intentar entendre què és allò normal o allò imaginari, com n'és de fina la ratlla que ho separa, com les nostres accions ens poden portar a un món irreal que pot esdevenir real, talment la vida, talment la mort.
En aquest recull hi trobareu unes vides de solitud, de nostàlgia, de vegades fantàstiques, totes elles amb l'ànsia i el desig d'aconseguir un objectiu vital que les doni força i que a voltes s' aconsegueix o no.

.

.
 

 

© 1ª Edició  (abril 2018) 
per a Editorial Sunya
112 pàgines

ISBN:  978-84-947104-8-3
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
12 euros, versió impresa
 
6 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç