Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció ESPAÑOL

 
Títol: Demà

Per Núria Comas Fornaguera

Aquest recull de contes i relats curts vol ser un crit d’esperança pel futur. Un futur que, tot i que creiem que no depèn de nosaltres, hi tenim molt a veure. Tanmateix, encara que ens creiem que podem decidir el futur i que aquest serà segons la perspectiva individual de cadascú, l’hem de treballar, l’hem de fer nostre des d’un avui, l’hem d’acceptar i hem de ser conscients que cada criatura, cada esdeveniment, cada persona, col·labora i aporta la seva visió des de la llibertat individual, el respecte i la conservació del món tal com l’hem trobat. El demà l’hem de fer present.

.

.
 

 

© 1ª Edició  (juliol 2020) 
per a Editorial Sunya
110 pàgines

ISBN:  978-84-949889-8-1
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
15 euros, versió impresa
 
7 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç