Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció ESPAÑOL

 
Títol: Els monstres de la ment

Per Marcel Maronas
 

Aquest poemari (Els monstres de la ment) està escrit al voltant d’un únic tema, la psico-patologia. Responen a cadascuna de les definicions mèdiques de les formes en què pot pertorbar-se la ment. Cada poema està dedicat a un tipus de patologia, però conserven la independència I se li pot trobar sentit sense necessitat d’haver de llegir el text introductori, perquè es pot veure al rerefons el tema principal que regeix tot el conjunt: les alteracions de la ment, els seus monstres.

.
.

.
 

 

© 1ª Edició  (febrer 2023) 
per a Editorial Sunya
418 pàgines

ISBN:  978-84-125182-6-9
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
20 euros, versió impresa
 
10 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç