Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció ESPAÑOL

 
Títol: Un model global de la realitat. Model menor

Per Lluís M. Xirinacs Damians

Aquest llibre és una guia de gimnàstica mental, fruit d’un treball colossal de més de 50 anys, fet per Lluís M. Xirinacs. Ara que està tant de moda la gimnàstica física i l’esport, ens plau complementar-ho presentant un model mental global, molt eficaç per tenir també un cap ben endreçat. Entenem per model una simplificació, reducció o abstracció de la realitat (inesgotable i complexa), que ens serveix per entendre-la millor (decidir amb més elements de judici) o per orientar-nos (sentir-nos còmodes, segurs, tranquils). Un mapa és un model d’un territori i un model filosòfic global és un mapa o constructe mental. No s’ha de confondre mapa i territori; en el mateix sentit no s’ha de confondre realitat amb model per captar aquesta realitat. Si els nostres mo-dels són incomplets o estan deformats, les nostres ac-tuacions també ho seran. Un model és fiable si és revo-cable, ampliable, reformable, falsable i aquest que us pre-sentem ho és. .
 
 
 

 

© 1ª Edició  (febrer 2024) 
per a Editorial Sunya
394 pàgines

ISBN:  978-84-128103-0-1
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
27 euros, versió impresa
 
8 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B.
  versió e-book a través de
lulu en aquest enllaç