Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció ESPAÑOL

 
Títol: Estimar l'enemic. Texts sobre no-violència

Per Lluís M. Xirinacs Damians

Malgrat una fragilitat física notable i un estil de vida massa auster, Xirinacs forma part de la llista dels practicants més coratjosos de les lluites d’alliberament amb mètodes no violents. Les pro-postes polítiques de Xirinacs probablement van ser desmesurades i, per tant, difícils de seguir però els seus horitzons radicals s’han convertit en referèn-cies lluminoses de la societat catalana i de la cultu-ra europea i universal. Xirinacs no va perdre mai la creença en la bondat radical dels seus enemics, guardians dels poders econòmics i polítics que bloquegen les alternatives volgudes per la majoria de la ciutadania. Per aquesta raó, em complau afirmar que les anàlisis i propostes de Xirinacs s’han convertit en deures pendents i les podem utilitzar com a programes de futur.
 
 
 

 

© 1ª Edició  (novembre 2023) 
per a Editorial Sunya
262 pàgines

ISBN:  978-84-128103-2-5
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
20 euros, versió impresa
 
6 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B.
  versió e-book a través de
lulu en aquest enllaç