Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció ESPAÑOL

 
Títol: Retalls de vida. Dietari 3 (2019-2023)

Per Joan Barceló i Coll
 

Iniciada la vuitantena, a cavall de L’Escala i de Barcelo-na, en aquest tercer volum del dietari Retalls de vida, Joan Barceló continua transmetent-nos, al pas del dies, la seva escriptura, viva, rica i vigorosa, sobre la gent, els fets i els esdeveniments. Destaca, en gran manera, l’afinada aproximació al retrat dels seus amics, la sensitiva evocació dels moments i la descripció de la fluctuació variant de l’ambient dins l’entorn habitual i el temps. Ens dona també la seva visió de diverses personalitats que han impregnat el curs de la seva formació i han contribuït a la configuració de la seva concepció literària, artística, científica i intel·lectual.

.
.

.
 

 

© 1ª Edició  (abril 2024) 
per a Editorial Sunya
438 pàgines

ISBN:  978-84-128103-4-9
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
24 euros, versió impresa
 
10 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç