Portada  | Contactar  | "Biografía del vacío"  | Enllaços  |  Bibliografia  |  Articles  |  © 2008 Albert Ribas  | Editorial Sunya

 
Altres articles d'Albert Ribas

ENGLISH         ESPAÑOL

Editorial Sunya

 
A més dels article relatius al buit, Albert Ribas ha publicat sobre altres temàtiques, des de la relativa al Manifest Comunista de 1848 a questions relatives a la mística. Aquí es recollen els publicats a El Ciervo, Revista de pensamiento y cultura. També inclou articles d'altres autors, pel fet de contribuir a la mateixa secció de la revista El Ciervo.
 
 
Zihua
Els articles estan agrupats en les temàtiques següents:

1. Sobre el Manifest Comunista de 1848 
 
2. Altres contribucions sobre el tema del buit
 
3. Sobre mística, especialment el quietisme
 
4. Sobre les filosofiess d'Orient
 
5. De la mística a la ciència
 
6. Sobre l'esperit del temps
 
7. Sobre la tensió historicista